Web

Գտեք Ձեր ծննդյան օրվա #1 երգը

Billboard կայքը գործարկել է ծառայություն, որի միջոցով յուրաքանչյուրը կարող է պարզել, թե որ երգն էր իր ծննդյան օրը գլխավորում երաժշտական բոլոր հիթ-շքերթները: Այս մասին հաղորդում է AdMe.ru կայքը: 

Պարզելու համար, թե որ երգով է ուղեկցվել է Ձեր ծծնդյան օրը, անհրաժեշտ է մուտքագրել ծննդյան ամսաթիվը, սեղմել կոճակն ու վայելել արդյունքը: Ահա այսպես՝